Actief Burgerschap

Actief Burgerschap en sociale integratie
Burgerschapsvorming is sinds 2006 verplicht in onderwijsland. Kinderen moeten volwaardige democratisch burgers worden in onze samenleving.

Ook onze school vindt burgerschap belangrijk. De school is een samenleving in het klein. In de klas en op het plein wordt het kind geconfronteerd met processen, gedragingen en gebeurtenissen die ook voorkomen in de ‘echte’ samenleving. Meningsverschillen, ruzies, pestgedrag, geweld maar ook sympathie, samenwerking en inspraak. Op school kan gestimuleerd worden om voor je mening uit te komen en die te onderbouwen met argumenten. Hij/zij leert respect te hebben voor mensen die anders zijn of anders denken.. Op allerlei manieren zijn wij binnen onze school bezig met dit aspect.
Denkt u aan:
·        zelfstandig werken waarin kinderen geleerd worden keuzes te maken;
·        sociale vaardigheid lessen;
·        staatsinrichting;
·        aandacht voor andere culturen;
·        lessenseries over de Tweede Wereldoorlog
·        stilstaan bij maatschappelijke thema’s
·        drama
 
Actief burgerschap en sociale integratie is verweven in bijna alle lessen en gedurende de hele dag.