BSO

Buitenschoolse opvang (BSO)
Ontspannen na school

Uw kind kan voor, tussen en na schooltijd terecht op de buitenschoolse opvang van Wasko. De kinderen van de Koningin Beatrixschool worden voor- en na school opgevangen in de school. Dat is voor ouders en kinderen makkelijk, prettig en vertrouwd. Er worden vaak veel extra’s aangeboden zoals sport, drama, zang en creatieve activiteiten. Daarnaast werken Wasko en de Koningin Beatrixschool nauw met elkaar samen op het gebied van o.a. een dezelfde pedagogisch klimaat en activiteiten.

Tussenschoolse opvang (TSO) | overblijven
Samen eten, samen spelen

Tussen de middag kan uw kind gebruik maken van de tussenschoolse opvang (overblijven) op school. Uw kind neemt zelf een lunch mee en de kinderen eten samen met pedagogisch medewerkers en vrijwilligers van Wasko.
Kinderen die naar de voor- en/of naschoolse opvang van Wasko gaan, kunnen er ook voor kiezen om gebruik te maken van de Wasko lunch: Wasko verzorgt de boterhammen, dekt de tafel en de kinderen eten een zelf gesmeerde boterham met elkaar.

Aanmelden
Wilt u zich aanmelden voor buitenschoolse opvang, tussenschoolse opvang of de peutergroep? Op www.wasko.nl vindt u informatie over tarieven en aanmelding. Via de ouder login kunt u uw kind(eren) online aanmelden voor de TSO.
Wasko Kinderopvang en Peuterspeelzalen | plaatsingen@wasko.nl | 078 - 615 71 65 

Over Wasko
Wasko biedt pedagogisch verantwoorde opvang in een veilige, liefdevolle en kindvriendelijke omgeving. Wasko is meer dan alleen maar opvang. Wasko helpt ouders kinderen op te voeden, stimuleert de ontwikkeling en sociale vaardigheden van kinderen en biedt ruimte voor ontspanning met een gevarieerd activiteitenprogramma. Wasko biedt ruimte om te groeien en dat al 25 jaar!