Hoofdluis

De controle van hoofdluis:
De controle van hoofdluis vindt plaats op de eerste donderdag na een vakantie van minimaal één week.
Na de grote vakantie vindt de controle plaats op de tweede dinsdag/donderdag.
Als ouders hoofdluis constateren bij hun kind(eren) wordt melding gemaakt op school. De coördinator neemt hierop contact met de moeders die de hoofdluiscontrole uitvoeren. Zij controleren de groep(en) van de desbetreffende kind(eren).

 
Hoe vindt de controle plaats:
 • In de groepen 1 en 2 worden de kinderen in de klas gecontroleerd
 • In de groepen 3 t/m 8 vindt de controle buiten de groep plaats
 • Bij kinderen met lange haren worden evt. vlechten etc. los gemaakt, zodat er goed gecontroleerd kan worden.
 • Ook leerkrachten worden gecontroleerd.


Handelen bij hoofdluis in de groep:

 • In de kleutergroepen wordt aandacht besteed aan de verkleedkleren
 • De koptelefoons worden gedurende twee weken in een vuilniszak gedaan.
 • Luizencapes zijn verplicht.
 • Tijdens de gymlessen wordt de kleding in plastic tassen gedaan.
 • Met de kinderen wordt in de groep over hoofdluis  gesproken om te voorkomen dat kinderen gepest worden.
Coördinatie:
De contacten met de moeders die de controle verrichten, verlopen altijd via de coördinator op school.
Als na controle hoofdluis is geconstateerd:
 • worden leerkrachten en coördinator hiervan op de hoogte gesteld.
 • zorgt de coördinator voor verspreiding van hoofdluis brieven voor betreffende groepen en neemt telefonisch contact op met de ouders van het betreffende kind en zal deze advies geven over behandeling.

  Deze adviezen staan ook vermeld in de schoolgids.
 • vindt na twee weken een extra controle plaats deze wordt afgesproken door de moeders met de betreffende leerkracht(en) en ook de coördinator is hiervan op de hoogte.
 • en nog steeds hoofdluis aanwezig is, zal de coördinator de ouders hiervan nogmaals op de hoogte stellen en advies geven.

Hardnekkige hoofdluis:
Bij hardnekkige hoofdluis (bij een kind/gezin) zullen de controles steeds om de twee weken plaatsvinden en zal de coördinator met de ouders in gesprek gaan.

 
Vastleggen:
Om te kunnen vaststellen of er door ouders werkelijk goed wordt behandeld etc. worden de namen van de kinderen en de telefonische contacten vastgelegd. ( zie hardnekkige hoofdluis)
 
 
Coördinator school:       Corrie Tuinstra
Coördinator ouders:       Diana de Haas