Huiswerk

 

Binnen de Koningin Beatrixschool werken we vanaf groep 3 al incidenteel en soms structureel met huiswerkopdrachten. We hopen dat u, d.m.v. dit schema, beter inzicht krijgt in het huiswerkbeleid.

 

S=structureel (voor iedereen)
SL=structureel leerlinggebonden (N.a.v. een Handelingsplan of afspraken met ouders)
I=incidenteel (voor een leerling die dat op dat moment nodig heeft)
 
 
1/w = 1 keer per week
1/m = 1 keer per maand
1/4w = 1 keer per 4 weken
1/j = 1 keer per jaar
 
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
 
Taal Actief Spelling woordenlijst
 
 
S 1/4w
 
S 10/j
 
S 10/j
 
SL 10/j
 
SL 10/j
 
Rekenen Pluspunt Les 13-14-15
 
 
 
 
 
SL (1ll)
 
SL (1ll)
 
Aardrijkskunde
 
 
 
S 10/j
 
S 8/j
 
S 6/j
 
S 8/j
 
Topo
 
 
 
 
S 5/j
 
S 6/j
 
S 1/m
 
Geschiedenis
 
 
 
S 5/j
 
S 5/j
 
S 5/j
 
S 6/j
 
Biologie
 
 
 
 
S 3/j
 
S 4/j
 
S 1/m
 
Boekenbeurt
 
 
 
S 1/j
 
S 1/j
 
S 1/j
 
S 1/j
 
Spreekbeurt
 
 
 
 
S 1/j
 
S 1/j
 
S 1/j
 
Werkstuk
 
 
 
 
 
S 1/j
 
S 2/j
 
Huiswerkboekje
 
 
 
 
Na kerstv.
S 1/w
 
S 2/w

 
 

Begeleiding bij huiswerk

Op de info avonden, aan het begin van de cursus, is er voorlichting gegeven over het bieden van hulp bij huiswerk.


We onderscheiden drie vormen van huiswerk:
- maakwerk om extra te oefenen.
- toetsen en dictees die thuis geleerd kunnen worden.
- voorbereiding van presentaties (boek- en spreekbeurten).


In groep 8 zien we het huiswerk ook als een voorbereiding op het voortgezet onderwijs.
Hulp en betrokkenheid van ouders bij dit werk is heel belangrijk. Dit beïnvloedt de schoolprestaties van kinderen positief.


We hebben aandacht besteed aan de volgende punten:
- Weerstanden die thuis regelmatig overwonnen moeten worden.
- Verschillen in leerstijlen van de kinderen (hoe leert en maakt een kind het werk).


De begeleiding wordt veel effectiever wanneer we met bovenstaande zaken rekening houden. Op internet is hier veel nuttige informatie over te vinden.


Aanbevolen sites:

“Leren is een makkie”

“Studiekring/Leerstijlen”