Inschrijven

 Inschrijving nieuwe leerlingen

 

Ieder schooljaar, in de maand februari,  is er een officieel inschrijfmoment waarin u  in de gelegenheid wordt gesteld om uw zoon/dochter op onze school aan te melden . Het gaat om de kinderen die dit of volgend schooljaar 4 jaar worden. Na een informatief praatje en een promotiefilm volgt een rondleiding door de school. Bent u bekend op onze school, dan kunt u altijd een inschrijfformulier opvragen. Indien u op deze dag niet in de gelegenheid bent, maakt u dan een afspraak met de school.


Hoe verloopt de inschrijving op onze school:

Als U besluit om uw zoon/dochter op onze school aan te melden krijgt u van ons een pakketje formulieren. Het pakketje formulieren bestaat uit:

  • Voorlopig inschrijfformulier
  • Entreeformulier
  • Respectverklaring
  • Privacyverklaring
  • Bestuursfolder
  • Het inschrijfformulier omvat vragen over persoonsgegevens van u en uw kind.
  • Het entreeformulier bevat vragen over de ontwikkeling van uw zoon/dochter. Wij hopen dat het formulier zo goed mogelijk wordt ingevuld om adequaat te kunnen inspelen op de ontwikkeling van uw kind.
  • De respectverklaring is gericht op onze Christelijke identiteit. Wij vragen aan u of uw respect wilt tonen voor onze identiteit in het belang van de school maar zeker ook in het belang van uw kind.
  • De privacyverklaring heeft betrekking op het plaatsen van foto’s op de website.
  • De folder van het bestuur geeft uitleg over de vereniging VCNO. 
Plaatsing:
Zodra uw zoon / dochter 4 jaar is geworden mag hij/zij komen. Vooraf zijn er een aantal wenmomenten. Deze momenten worden in overleg gekozen.
In onze school hebben we heterogene kleutergroepen, d.w.z. dat in één groep kinderen van 4, 5 en 6 jaar zitten. De kleutergroepen bevinden zich op de begane grond.
Wanneer onze kleutergroepen ‘vol’ zitten, starten we met een nieuwe instroomgroep. In deze groep zitten alleen 4 jarigen. Wij kennen geen wachtlijsten. Wel vragen wij soms rondom een vakantie om de definitieve plaatsing uit te stellen tot na de vakantie.
De Onderbouw Coördinator, mevr. Corrie Tuinstra, maakt in overleg met de leerkrachten van groep 1 en 2  de keuze voor een bepaalde groep. Natuurlijk kan er altijd door ouders voorkeur worden uitgesproken.