Kerk en School


Eens in de twee jaar organiseren we een ‘kerk en schoolweek’. Als school met de christelijke identiteit vinden we het belangrijk om kinderen veel over het christelijk geloof te leren en ook kennis te laten maken met de kerk.
In een kerk en schoolweek staat een thema centraal. Bij dat thema horen een aantal Bijbelverhalen die we in de klas lezen, over praten, zingen en verwerkingen bij maken.
Hoogtepunt van de week is de afsluitende dienst in de kerk. Deze dienst is speciaal voor en door onze kinderen voorbereid. Hier hangen de werkjes, zingen we de liederen die we geleerd hebben en vertelt de dominee over de verhalen.
Het ene jaar bezoekt de dominee de school, en het andere jaar bezoeken wij de kerk.

Dit schooljaar is er geen 'kerk en schoolweek'. De eerstvolgende 'kerk en schoolweek' is in schooljaar 2015-2016.