Stichting Child of Uganda
19-02-2016
Hierbij wil ik alle kinderen van de Beatrixschool hartelijk bedanken voor het bedrag van € 400,- dat jullie allemaal bij elkaar gespaard hebben met het zendingsgeld. Hiermee hebben jullie bijgedragen aan een goede toekomst voor de (wees) kinderen in Oeganda. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de bouw van een basisschool in het noorden van Oeganda, waar de mensen erg arm zijn. De basisschool is bijna 
klaar en in maart van dit jaar ga ik naar Oeganda voor een werkbezoek en zal het schooltje gaan bezoeken. Mede door jullie bijdrage kan dit schooltje ook voorzien worden van stoelen, tafels en lesmateriaal wat dus nog moet worden aangeschaft en daarmee zal er voor de kinderen in dit dorp nu eindelijk een start gemaakt worden voor een betere toekomst. Een grote hug voor jullie allemaal! Groetjes, Walter Hendriks, Stichting Child of Uganda. Kerk en School dienst druk bezocht
02-02-2016
In de kerk- en schooldienst op zondag 31 januari in de Bethlehemkerk waren de kinderen en ouders van onze school te gast. De dienst is samen met kerk en school voorbereid en de kerk zat goed vol. We genoten van de mooie liederen, de stukjes die kinderen hadden voorbereid en het verhaal van de dappere heldin Esther. En natuurlijk was de kerk versierd met de mooie werkstukken en tekeningen die de kinderen in de week daarvoor gemaakt hadden. De dominee sloot af met de oproep: Willen wij dappere helden van Jezus zijn? We kijken terug op een feestelijke viering. 
Foto: Bethlelehemkerk

 Themaweek Kerk en School
27-01-2016
Deze week is het themaweek kerk en school. Het thema is ‘dappere helden’. We staan stil bij verhalen van David en Goliath en Daniël in de leeuwenkuil. In de bovenbouw zal ook het verhaal van Stefanus worden verteld. Vanuit de Bethlehemkerk bezoeken een aantal kerkelijk werkers onze school. Op zondagochtend 31 januari om 10.00 uur sluiten
we de week met een kerkdienst in de Bethlehemkerk af. Het verhaal van Esther zal hierin centraal staan. Wij nodigen u van harte uit om bij deze dienst aanwezig te zijn.

 Open week
21-01-2016
In de week van 8 februari tot en met 12 februari organiseren wij op school een Open Week. Als uw kind geboren is tussen 1 augustus 2012 en 1 augustus 2013 verzoeken wij u vriendelijk de eventuele aanmelding te doen tijdens deze Open Week, zodat wij een goed inzicht krijgen in het aantal leerlingen voor het volgend schooljaar. Interesse? Maak een telefonische afspraak met onze onderbouwcoördinaotr mevr. Corrie Tuinstra, via 078-6152256. 

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26