Kerk en School dienst druk bezocht
02-02-2016
In de kerk- en schooldienst op zondag 31 januari in de Bethlehemkerk waren de kinderen en ouders van onze school te gast. De dienst is samen met kerk en school voorbereid en de kerk zat goed vol. We genoten van de mooie liederen, de stukjes die kinderen hadden voorbereid en het verhaal van de dappere heldin Esther. En natuurlijk was de kerk versierd met de mooie werkstukken en tekeningen die de kinderen in de week daarvoor gemaakt hadden. De dominee sloot af met de oproep: Willen wij dappere helden van Jezus zijn? We kijken terug op een feestelijke viering. 
Foto: Bethlelehemkerk

 Themaweek Kerk en School
27-01-2016
Deze week is het themaweek kerk en school. Het thema is ‘dappere helden’. We staan stil bij verhalen van David en Goliath en Daniël in de leeuwenkuil. In de bovenbouw zal ook het verhaal van Stefanus worden verteld. Vanuit de Bethlehemkerk bezoeken een aantal kerkelijk werkers onze school. Op zondagochtend 31 januari om 10.00 uur sluiten
we de week met een kerkdienst in de Bethlehemkerk af. Het verhaal van Esther zal hierin centraal staan. Wij nodigen u van harte uit om bij deze dienst aanwezig te zijn.

 Open week
21-01-2016
In de week van 8 februari tot en met 12 februari organiseren wij op school een Open Week. Als uw kind geboren is tussen 1 augustus 2012 en 1 augustus 2013 verzoeken wij u vriendelijk de eventuele aanmelding te doen tijdens deze Open Week, zodat wij een goed inzicht krijgen in het aantal leerlingen voor het volgend schooljaar. Interesse? Maak een telefonische afspraak met onze onderbouwcoördinaotr mevr. Corrie Tuinstra, via 078-6152256. 

Maandbrief januari 2016
07-01-2016
De eerste maandbrief van 2016 is verschenen. De ouders van de school hebben daar reeds een digiDUIF bericht over ontvangen. U vindt de maandbrief tevens op onze website. Klik hiernaast (rechts) op 'maandbrief janauri 2016' of links in het menu op 'maandbrief'. Veel leesplezier.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27