Themaweek Kerk en School
27-01-2016
Deze week is het themaweek kerk en school. Het thema is ‘dappere helden’. We staan stil bij verhalen van David en Goliath en Daniël in de leeuwenkuil. In de bovenbouw zal ook het verhaal van Stefanus worden verteld. Vanuit de Bethlehemkerk bezoeken een aantal kerkelijk werkers onze school. Op zondagochtend 31 januari om 10.00 uur sluiten
we de week met een kerkdienst in de Bethlehemkerk af. Het verhaal van Esther zal hierin centraal staan. Wij nodigen u van harte uit om bij deze dienst aanwezig te zijn.

 Open week
21-01-2016
In de week van 8 februari tot en met 12 februari organiseren wij op school een Open Week. Als uw kind geboren is tussen 1 augustus 2012 en 1 augustus 2013 verzoeken wij u vriendelijk de eventuele aanmelding te doen tijdens deze Open Week, zodat wij een goed inzicht krijgen in het aantal leerlingen voor het volgend schooljaar. Interesse? Maak een telefonische afspraak met onze onderbouwcoördinaotr mevr. Corrie Tuinstra, via 078-6152256. 

Maandbrief januari 2016
07-01-2016
De eerste maandbrief van 2016 is verschenen. De ouders van de school hebben daar reeds een digiDUIF bericht over ontvangen. U vindt de maandbrief tevens op onze website. Klik hiernaast (rechts) op 'maandbrief janauri 2016' of links in het menu op 'maandbrief'. Veel leesplezier.

Kerstgroet
18-12-2015  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27