Maandbrief oktober 2014
30-09-2014
De maandbrief van oktober is verschenen. Een maandbrief die weer vol staat met het laatste nieuws van de school. U kunt de maandbrief raadplegen door rechts bij 'Laatste nieuws' te klikken op 'maandbrief oktober 2014' of links in het menu te klikken op 'maandbrief'. Ouders van de school hebben de brief ook via digiDUIF ontvangen. Veel leesplezier.

Startviering
05-09-2014
Op donderdagavond 11 september zal de jaarlijkse Startviering plaatsvinden in de Bethlehemkerk. Alle ouders en kinderen van de scholen van onze Vereniging en de onderbouw van de De Lage Waard worden hiervoor uitgenodigd. Tijdens deze viering zullen we met elkaar enkele liederen zingen, luisteren we naar een schoolkoor van de Prins Constantijnschool en naar een overdenking van ds. Van Trigt rondom het thema ‘You: God’s Talent’. Muzikale medewerking wordt verleend door Creative en organist Andre de Jager. De viering is afgestemd op kinderen, begint om 19.00u en zal een klein uur duren. We vinden het belangrijk om met elkaar Gods zegen over dit nieuwe schooljaar te vragen. Van harte hiervoor uitgenodigd!!

Maandbrief september
04-09-2014
De eerste maandbrief van dit schooljaar is weer verschenen. Een maandbrief die weer vol staat met het laatste nieuws van de school. U kunt de maandbrief raadplegen door rechts bij 'Laatste nieuws' te klikken op 'maandbrief september 2014' of links in het menu te klikken op 'maandbrief'. Ouders van de school hebben de brief ook via digiDUIF ontvangen. Veel leesplezier.

DigiDUIF
04-09-2014
Sinds dit schooljaar werken we met het communicatiesysteem DigiDUIF. Inmiddels zijn er al veel ouders geregistreerd, maar nog lang niet iedereen. Daarom willen wij u er nogmaals op wijzen dat het zeer van belang is om een account aan te maken bij DigiDUIF en uw kind(eren) daarin te activeren middels de code die u van ons hebt ontvangen. Dit schooljaar is DigiDUIF ons communicatiemiddel, u ontvangt geen informatie meer via het oude systeem, dit is opgeheven. Daarom nogmaals dit dringende verzoek. Als u de activeringsbrief niet meer heeft kunt u een nieuwe opvragen via info@kbspapendrecht.nl

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27