Ondersteuningsteam
Scholen hebben de beschikking over een ondersteuningsteam. De leerkracht en de zorgcoördinator kunnen met toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) voorstellen een leerling nader te bespreken in het Ondersteuningsteam. Het Ondersteuningsteam bespreekt de gesignaleerde zorgen omtrent het kind en/of gezin en/of omgeving, beoordeelt en weegt de zorgen, stelt een afgestemd maatwerk arrangement vast en kan handelings- of verwijzings­adviezen aanreiken.

In het ondersteuningsteam zijn vertegenwoordigd: 
- zorgcoördinator van school
- leerkracht (bij de eerste bespreking)
- ouders
- orthopedagoog
- schoolarts
- schoolmaatschappelijk werker

De voorzitter van het ondersteuningsteam is één van de directeuren van de VCNO scholen. 

Meer informatie is te vinden op de website van ons Samenwerkingsverband.