OR
De ouderraad stelt zich voor 
De ouderraad is een groep enthousiaste ouders, die zich inzetten om uw en onze kinderen een leuke schooltijd te bezorgen door het organiseren van diverse activiteiten. Dit alles in overleg en onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding.
U moet hierbij denken aan het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, het voorleesontbijt, de avondvierdaagse, het Paasontbijt en het zgn. Zomerfeest.
Ook worden wij regelmatig door het team gevraagd om hen bij diverse activiteiten te assisteren. Om een voorbeeld te noemen: in het kader van de Kinderboekenweek, die als thema de letterkeuken had, was het huisje onder de trap door ons omgetoverd in een echte keuken. Zo ontstond er een gezellig hoekje binnen school waarin voorgelezen kon worden.
Wij streven er naar om één keer in de maand bij elkaar te komen om te vergaderen. Deze vergadering wordt ook bijgewoond door de boven- en onderbouwcoördinator. Tijdens deze vergadering worden o.a. de komende aktiviteiten en de financiën besproken.
Om alle aktiviteiten te kunnen organiseren hebben wij natuurlijk financiële middelen nodig. Uw jaarlijkse bijdrage wordt o.a. hieraan besteed. Jaarlijks wordt door ons in onze eerste vergadering de begroting van het komende schooljaar vastgesteld en wordt e.e.a. goedgekeurd door de kascontrole-commissie.
Tijdens de eerste 10-minuten gesprekken van het schooljaar liggen de financiële stukken ter inzage. U bent bij deze dan ook van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen en eventueel met de dan aanwezige OR-leden kennis te maken.
De Ouderraad probeert ook via andere wegen financiële middelen ter beschikking te krijgen. Zo organiseren wij 2x per jaar Bag2School. Dit is een kledinginzamelingsactie waarmee geld opgehaald wordt, wat weer ten goede aan speel-,  spel- en leerattributen voor de leerlingen.