Peuterspeelzaal het Koningskind
Op peuterspeelzaal Het Koningskind worden 16 kinderen per groep opgevangen. De groepen worden geleid door dezelfde vaste medewerkers: Carola, Simone en Marieke. Zij zijn de
vertrouwde gezichten voor de kinderen, zorgen voor
continuïteit en weten goed in te spelen op hun wensen en
behoeften. Onze peuterspeelzaal is 8 dagdelen geopend.
De openingstijden zijn: 8.30 – 11.45 en 13.15 – 15.15 uur en
is open op: maandag t/m vrijdagochtend.

Voor- en Vroegschoolse Eduactie (VVE)
VVE geeft jonge kinderen een extra steuntje in de rug om een goede start te kunnen maken in het
basisonderwijs. Vooral kinderen met een achterstand in taalontwikkeling en/of sociaal emotionele
ontwikkeling kunnen een VVE indicatie krijgen en daarmee kunnen ze 4 dagdelen op peuterspeelzaal
Het Koningskind geplaatst worden. Een indicatie voor VVE wordt afgegeven door het
consultatiebureau.

Meer informatie en aanmelden
Meer informatie over de dagelijkse gang van zaken op peuterspeelzaal Het Koningskind vindt u op
www.wasko.nl/wasko-locaties/bekijk/locatie/het-koningskind/
Wilt u zich aanmelden voor de peuterspeelzaal? Op www.wasko.nl vindt u informatie over tarieven en
aanmelding. U kunt ook contact opnemen met| klantenservice@wasko.nl | 078 - 615 71 65