Proces ouderbetrokkenheid
Het proces van ouderbetrokkenheid is sinds dit schooljaar bij ons op school gestart, nadat het eerst op Verenigingsniveau is besproken. Het proces op Verenigingsniveau is in 2013 reeds gestart. Nadat directie, stafleden en verschillende ouders hier kennis van hadden genomen is in schooljaar 2014 een visie voor de Vereniging ontwikkeld en vastgesteld door een bovenschoolse werkgroep. Op 8 oktober 2014 was er voor alle leerkrachten en ouders een bijeenkomst in de Bethlehemkerk rondom dit thema.
In september 2015 heeft een onderzoeksdag plaatsgevonden door het CPS, die ons begeleidt in het proces. In november hebben we middels een samenwerkingsdag met leerkrachten en ouders samen nagedacht over ouderbetrokkenheid 3.0 op onze school. Vanuit deze dag is een regiegroep samengesteld die zorgdraagt voor verdere uitwerking.