Regels van de school

Regels van de school:

 
Regels voor elkaar en met elkaar. Onderstaande 10 regels hebben we met elkaar afgesproken. We hopen dat door het zo goed mogelijk naleven van deze regels een veilig schoolklimaat ontstaat voor alle betrokkenen op onze school.. Iedere regel staat 1 maand centraal in de school en is zichtbaar in de hal.
 
Gouden regels voor leerlingen, leerkrachten en ouders in onze school
 
Wij, dat zijn leerlingen, leerkrachten en ouders:
·         gaan respectvol met elkaar om.
 
Regels voor de school:
·         Wij zorgen dat iedereen erbij hoort en zich veilig voelt.
·         Wij zorgen met elkaar voor rust in en om de school.
·         Wij houden met elkaar de school en de omgeving netjes.
 
Regels voor de klas:
·         Wij zorgen er voor dat iedereen rustig zijn werk kan doen.
·         Wij luisteren naar elkaar.
·         Wij gaan zorgvuldig om met de materialen van de school en van de ander.
 
Regels voor de omgeving:
·         “Stop” zeggen als iets niet goed gaat.
·         Problemen lossen we pratend op.
·         Ook op het plein gaan we vriendelijk met elkaar om.
 
 
Naast deze 10 gouden regels hebben wij een aantal afspraken in en om de school:
 
·         Fietsen worden lopend in het fietsenrek geplaatst of bij te weinig ruimte op de standaard bij het rek gezet;
·         De schoolbel luidt 5 minuten voor de officiële tijd zodat alle leerlingen voldoende tijd krijgen om 08.30 uur in de klas aanwezig te zijn;
·         Groep 1 t/m 3 mogen 10 minuten voor aanvang (08.20 uur / 13.05 uur) naar binnen;
·         Toiletbezoek wordt afgesloten met handen wassen;
·         Wij lopen in de gangen en de hal;
·         Wij lopen op de trap;
·         Spelmateriaal gebruiken wij op de geëigende plaatsen;
·         Na de pauze wordt het spelmateriaal opgeborgen;
·         In de gymzaal dragen we gymschoenen en gymkleding;
·         Gymkleding wordt na de gymles mee naar huis genomen;
·         Jassen hangen we onder de luizenmantel aan de kapstok;
·         Tassen en plasticzakken hangen we aan de kapstok;
·         Afval gooien we in de afvalbak
·         Papier gooien we in de papierbak