Regiegroep ouderbetrokkenheid
Na de samenwerkingsdag van november 2015 is een regiegroep samengesteld. In deze groep zitten zowel leerkrachten als ouders.

De ouders die in de regiegroep zitten zijn:
- Simone Rietveld
- Marieke Brand
- Fouke Blom
- Pam van Ockenburg

De leerkrachten die in de regiegroep zitten zijn:
- Marja Schox
- Corrie Tuinstra
- Manon van der Plank
- Steven Verspui

Verder zit de directeur Hananja Witkamp ook in de regiegroep. De regiegroep wordt ook, indien nodig, bijgewoond door een begeleider van het CPS, Bianca Dijkstra.