Schoolportfolio

 

 

 

Koningin Beatrixschool
Postbus 106
3350AC Papendrecht
Directeur: H. Witkamp
Koningin Beatrixschool
Van der Palmstraat 8
3351HA Papendrecht
Tel. 078-6152256
Methoden
 
Rekenen
Alles Telt
Taal
Taalverhaal.nu
Engels
Take it easy
Schrijven
Klinkers/ Handschrift
Technisch Lezen groep 4 en 5
Estafette
Begrijpend Lezen
Groep 4: Grip
Groep 5 t/m 8 :Nieuwsbegrip
Lezen groep 3
Lijn 3
Methode groep 1-2
Kleuterplein
Methode Peutergroep
Peuterplein
Wereldoriëntatie:
 
Aardrijkskunde
Een wereld van verschil
Geschiedenis
Brandaan
Natuurkennis en gezond gedrag
Natuniek
Verkeer
Klaarover
 
 
Expressieve vakken:
 
Muziek en dans
Moet je doen
Bewegingsonderwijs
Basisdocument en Basislessen
Tekenen en handvaardigheid
Moet je doen
 
 
Overigen:
 
Sociaal- emotionele ontwikkeling
Soemo
Meetinstrument soc. em. ontw.
Scol
 
 
Godsdienst
Eigen materialen/ Kind op Maandag
 
 
 
 
Cito-toetsen en volgmodellen
 
Kleuters
Taal voor kleuters
 
Rekenen voor kleuters
 
Observatie instrument KIJK
 
 
Groep 3 t/m 8
 
Rekenen en Wiskunde Cito
R&W 3.0 (gr. 3/4/5) R&W 2012 (gr. 6-8)
Spelling Cito
3.0 (gr. 3/4), 2012 (gr. 5-8)
Technisch Lezen Cito
DMT 2009
Woordenschat Cito 2013
Begrijpend Lezen Cito
3.0 (gr. 3/4), 2012 (gr. 5-8)
Eindtoets groep 8
Route 8 Eindtoets
Drempelonderzoek
Entree toets Cito
 Groep 7
 
 
Coördinatoren e.d.
 
Bovenbouwcoördinator
Piet Dijkstra
Onderbouwcoördinator
Corrie Tuinstra
Zorgcoördinator onderbouw
Gerda van Wijk
Zorgcoördinator bovenbouw
Annemiek Jongkind
Onderwijsassistent
Cara Otterman
Vertrouwenspersoon
Gerda van Wijk
Anti Pestcoördinator Annemiek Jongkind