Schooltijden

 

Groep
Dag
Tijd
1 t/m 4
Ma, di, do
8.30 - 12.00 uur
13.15 - 15.15 uur
 
Woensdag
8.30 - 12.15 uur
 
Vrijdag
8.30 – 12.00 uur
’s middags vrij
 
Groep
 Dag
 Tijd
5 t/m 8
Ma, di, do, vr*
8.30 - 12.00 uur
13.15 - 15.15 uur
 
Woensdag
8.30 - 12.15 uur
* Zie onder 'Schooltijdenregeling' de uitzonderingen op de vrijdagmiddag


Wij verzoeken u bij afwezigheid van uw kind door ziekte of om andere redenen dit telefonisch of schriftelijk tijdig te melden. Wij weten dan ook waar uw kind is. Als u belt, doe dat dan tussen 8.15 en 8.30 uur of tussen 13.00 en 13.15 uur. Meldingen graag doorgeven aan degene die de telefoon aanneemt.

Pleinwacht/De bel
Tien minuten voor schooltijd is er pleinwacht aanwezig op het voorplein. Vijf minuten voor aanvang van de school gaat de bel. Voor de leerlingen van groep 3 t/m 8 betekent dit, dat zij rustig naar binnen gaan. Zij gaan dan met hun leerkracht naar het lokaal. Voor de kleuters gaan de achterdeuren 10 minuten voor schooltijd open. Laat uw kinderen vooral bij regenachtig weer niet te vroeg naar school gaan.
 
Schooltijden regeling 
  • Alle vrijdagmiddagen direct voor vakanties zijn de bovenbouwleerlingen vrij.
  • In de periode vanaf de zomervakantie tot aan de herfstvakantie zijn de bovenbouwleerlingen op vrijdagmiddag vrij.
  • Vanaf de herfstvakantie tot aan de meivakantie hebben de bovenbouwleerlingen les op vrijdagmiddag.
  • Vanaf de meivakantie tot aan de zomervakantie zijn de bovenbouwleerlingen vrij op vrijdagmiddag.
We hebben voor deze regeling gekozen en niet voor een vrije vrijdagmiddag om de twee of drie weken, om verwarring voor zowel ouders/verzorgers als leerlingen te voorkomen. Daar komt bij dat steeds meer leerlingen naar de buitenschoolse opvang gaan. Voor organisaties van de kinderopvang zijn afgebakende periodes ook gemakkelijker te organiseren dan een onregelmatige verdeling over het schooljaar.
 
De leerlingen van de onderbouw zijn alle vrijdagmiddagen vrij.