Schooltijden

 

Groep
Dag
Tijd
1 t/m 4
Ma, di, do
8.30 - 14.30 uur (continurooster)
 
 
Woensdag
8.30 - 12.15 uur
 
Vrijdag
8.30 – 12.00 uur
’s middags vrij
 
Groep
 Dag
 Tijd
5 t/m 8
Ma, di, do, vr*
8.30 - 14.30 uur (continurooster)
 
Woensdag
8.30 - 12.15 uur
* Zie onder 'Schooltijdenregeling' de uitzonderingen op de vrijdagmiddag

 


Wij verzoeken u bij afwezigheid van uw kind door ziekte of om andere redenen dit zoveel mogelijk via DigiDuif te melden. Wij weten dan ook waar uw kind is. Als u belt, doe dat dan tussen 8.15 en 8.30 uur. Meldingen graag doorgeven aan degene die de telefoon aanneemt.

Pleinwacht/De bel
Tien minuten voor schooltijd is er pleinwacht aanwezig op het voorplein. Vijf minuten voor aanvang van de school gaat de bel. Voor de leerlingen van groep 3 t/m 8 betekent dit, dat zij rustig naar binnen gaan. Zij gaan dan met hun leerkracht naar het lokaal. Voor de kleuters gaan de achterdeuren 10 minuten voor schooltijd open. Laat uw kinderen vooral bij regenachtig weer niet te vroeg naar school gaan.
 
Schooltijden regeling 
  • Alle vrijdagmiddagen direct voor vakanties zijn de bovenbouwleerlingen vrij.
  • In de periode vanaf de zomervakantie tot aan de herfstvakantie zijn de bovenbouwleerlingen op vrijdagmiddag vrij.
  • Vanaf de herfstvakantie tot aan de meivakantie hebben de bovenbouwleerlingen les op vrijdagmiddag.
  • Vanaf de meivakantie tot aan de zomervakantie zijn de bovenbouwleerlingen vrij op vrijdagmiddag
 
De leerlingen van de onderbouw zijn alle vrijdagmiddagen vrij.