Sport

 

 

Sporten en bewegen is gezond, dat is algemeen bekend. Een belangrijke sportieve basis wordt gelegd op de basisschool. De gymlessen op school zijn vooral gericht op het stimuleren van bewegen bij kinderen, waarbij plezier voorop staat.
 

 

 



Bij ons op school krijgen alle kinderen van groep 1 t/m 8 iedere week gymles.
De kinderen van groep 1 en 2 blijven in ons eigen schoolgebouw en gymmen in het speellokaal. Het aanbod tijdens de gymles is verschillend, maar er zit een duidelijke opbouwende lijn in waardoor de kinderen uitgedaagd worden en zich kunnen blijven ontwikkelen.

De groepen 3 t/m 8 gymmen in het Sportcentrum van Papendrecht. Ook deze gymlessen kennen een uitdagend karakter met daarin een opbouwende lijn.

Verschillende leerkrachten bij ons op school hebben de opleiding ‘Leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs’ afgerond of zijn hier mee bezig. De opleiding geeft de leerkrachten nog meer kennis en handvaten bij het geven van een goede, opbouwende en vooral uitdagende gymles.
 


 
 

In de vakanties worden er door de gemeente Papendrecht, in samenwerking met de sportverenigingen, diverse sportactiviteiten georganiseerd voor de basisschoolleerlingen uit Papendrecht.
Deze sportactiviteiten worden gecoördineerd door Co de Groot, sportcoördinator van de school. Het meedoen kan alleen doorgaan bij voldoende deelnemers en voldoende begeleiding van de ouders.
De vakleerkrachten lichamelijke oefening organiseren voor de groepen 7 en 8 de jaarlijkse sportdag op de sportvelden bij PKC.