Zorgcoördinatie

Twee leerkrachten zijn binnen onze school aangesteld als zorgcoödinatoren (ZC). De ZC-er bovenbouw is Annemiek Jongkind en de ZC-er onderbouw is Gerda van Wijk.
 
Tot de belangrijkste taken van de ZC behoren:
-         zaken rondom de leerlingzorg, zoals het bewaken van leerlingdossiers, houden van leerling- en groepsbesprekingen, informatieverstrekking rondom aanname en uitstroom van leerlingen, monitoren van groepsplannen.
-         interpreteren van (Cito) toetsuitslagen, bewaken van procedures rond groepsplannen, afnemen van speciale diagnosticerende toetsen.
-        onderhouden van contacten met externe instanties, deelnemen aan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs.